Vanaf dinsdag 20 april (9 uur) kon je inschrijven voor sportkampen en kampen/workshops van de vrije ateliers in de zomervakantie.
Is het echt niet mogelijk om zelf online in te schrijven, dan maak je een afspraak met de dienst.
De contactgegevens zijn onderaan deze website terug te vinden.
Attesten voor het ziekenfonds kan je na afloop van de activiteit downloaden in jouw account bij ‘mijn attesten’.
Let op: Indien er in je account nog een bedrag openstaat kan je niet inschrijven!

Vrije ateliers
Alle zomerkampen en workshops voor 12+ kunnen doorgaan. Informatie over de coronamaatregelen tijdens de zomervakantie vind je hier.
Kleuters
moeten 4 jaar geworden zijn bij de start, de effectieve leeftijd is dwingender dan geboortejaar 2017.

Sportkampen
Alle infobrieven m.b.t. de zomersportkampen kunnen binnenkort nagelezen worden via deze link.

Buitenschoolse groepsopvang
Vanaf dinsdag 4 mei (9uur) kan je inschrijven voor de buitenschoolse opvang. De 1ste inschrijvingsperiode loopt tem 8 mei (24u).
Let op: je kan pas inschrijven wanneer het dossier van je kind volledig is en al jouw facturen betaald zijn.
Als gevolg van corona zijn er nog steeds aangepaste opvangmaatregelen. Per opvanglocatie zal men maximum 50 kinderen/ week mogen opvangen.
Vermits we hiermee nog steeds niet onze maximale capaciteit behalen, openen we alsnog extra opvanglocaties.
Neem per locatie- de specifieke openingsuren en voorwaarden goed door, voor u effectief inschrijft.

Toegankelijkheidsverklaring

Kwandoo streeft ernaar al haar websites en mobiele applicaties integraal toegankelijk te maken, overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de websites gebaseerd op het Kwandoo platform en haar deelwebsites.

Aanpak om toegankelijkheid te bevorderen

Het lokaal bestuur neemt de volgende maatregelen om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen:

  • Interne controle vóór publicatie: de webredactie controleert vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
  • Periodieke screening van de websites via een toegankelijkheidstool gebruikt door de leverancier van het Kwandoo platform. Deze toegankelijkheidstool is een hulpmiddel waarmee de site wordt getoetst aan de richtlijnen rond digitale toegankelijkheid en waarbij ook het contrast wordt gescreent.

Nalevingsstatus

Deze website https://sint-niklaas.kwandoo.com/ voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud/ Beperkingen en alternatieven

De onderstaande inhoud is gedeeltelijk toegankelijk of niet-toegankelijk:

1.1.1 – Niet-tekstuele Inhoud
Sommige beelden worden niet altijd van een alternatieve tekst voorzien. Deze zijn eerder illustratief en bevatten geen informatie van cruciaal belang zijn voor het gebruik van de website. De belangrijke informatie is steeds zichtbaar op dezelfde pagina als de gebruikte beelden. Bijvoorbeeld bij gebruik van beelden ter illustratie van een activiteit is er steeds een begeleidende tekst bij deze activiteit met een omschrijving en praktische informatie. Tevens zijn de belangrijke kenmerken van een activiteit steeds in tekst voorzien. Wens je extra informatie over gebruikte beelden, meld dit dan via het webformulier.

1.4.3 – Contrast (Minimum)
Contrast ratio tussen tekst en achtergrond is minder dan 4.5:1.
Over het algemeen volgen we de richtlijnen aangaande contrast vereisten. In beperkte mate zijn hier nog verdere verbeteringen aan te brengen in samenspraak met het lokaal bestuur aangezien de huisstijl van de gemeente/stad als basis dient van de gebruikte kleurcodes.

2.4.7 – Zichtbare focus
Sommige user interface elementen zijn niet voorzien van een zichtbare focus indicatie wanneer geselecteerd via een toetsenbord. In beperkte mate kan het voorkomen dat wanneer geselecteerd via een toetsenbord de user interface elementen niet voorzien zijn van een zichtbare focus indicatie. De functionaliteiten zelf zijn echter wel via het toetsenbord bruikbaar.

4.1.2 – Naam, Rol, Waarde
Niet alle input velden zijn voorzien van een HTML label of van een WAI-ARIA attribuut 'aria-labelledby'. Grotendeels werken we volgens gedefinieerde normen. Op basis van een html validator zullen we in de komende periode zorgen dat alle paginas hieraan voldoen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 21/09/2020.
De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 19/10/2020.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met de toegankelijkheid van deze website, meld dit dan via het webformulier of neem contact op met de communicatiedienst en door te mailen naar info@kwandoo.be. Belangrijk, vermeld hierbij de locatie (link) naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen.

back to top