Sportkampen
Het aanbod voor de zomervakantie staat online!
Bekijk hier de brochure

*******
Vrije Ateliers
Het aanbod voor de zomervakantie staat online!
Bekijk hier de brochure

*******

Buitenschoolse groepsopvang
Opvang aanvragen voor de zomervakantie kan tussen dinsdag 16 april (9u) en zaterdag 20 april 2024 (24u).
De plaatsen worden toegekend met voorrang aande jongste kinderen (samen met broer(s) en zus(sen))
In de week van 29-04-2024 worden de bevestigingsbrieven verstuurd. Pas dan weet u of uw kind(eren) al dan niet plaats heeft(hebben).
Eventueel nog beschikbare plaatsen zullen daarna worden opengesteld in Vakantie op Maat.
Let op! Je kan pas inschrijven wanneer het dossier van je kind volledig is en er geen openstaande factuur meer is.

Annulaties dienen altijd schriftelijk of via e-mail te worden doorgegeven.
Opvangmomenten in maand Juli 2024 zijn kosteloos te annuleren t.e.m 22 juni 2024
Opvangmomenten in maand Augustus 2024 zijn kosteloos te annuleren t.e.m 22 juli 2024
*******
Bekijk hier nog meer vakantieaanbod in Sint-Niklaas: https://vakantieaanbod.sint-niklaas.be

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sportkampen - Vrije Ateliers - Buitenschoolse groepsopvang

Versie 2024

  Algemene voorwaarden 2024

  Aanmelden via Vakantie Op Maat voor Sportkampen -Vrije ateliers – Buitenschoolse groepsopvang

  ·Je dient je in de toepassing eenmalig te registeren, een account aan te maken.
  ·Eenmaal je bent geregistreerd, kan je uit het volledige vakantieaanbod een keuze maken en deze digitaal aanvragen en –indien gevraagd- betalen.
  ·Wie niet beschikt over een computer of internetverbinding, kan terecht aan het loket van de betrokken diensten. (Sinbad (sport) – Welzijnshuis (Bgo) – Vrije ateliers)
  ·Bij het registreren dient het rijksregisternummer van het kind als verplicht veld ingevuld te worden om dubbele accounts te vermijden.
  ·Gescheiden ouders kunnen elk een afzonderlijke login aanmaken en dienen contact op te nemen met de dienst om hun kind(eren) aan hun account te koppelen.
  ·GDPR: Je contactgegevens worden enkel gebruikt om met jou te communiceren omtrent het welzijn van je kind, of voor zaken met betrekking tot de inschrijving of praktische afspraken.
  ·Je dient ons zelf schriftelijk te contacteren indien je geen gebruik meer wenst te maken van het digitaal programma Vakantie Op Maat.

  Door uw kind(eren) in te schrijven voor een activiteit verklaart u automatisch kennis te hebben en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.


  Algemene voorwaarden Sportkampen en Vrije Ateliers

  Inschrijvingsmomenten
  Je kan steeds vanaf vastgelegde momenten inschrijven voor het vakantieaanbod:
  ·Eerste dinsdag na de kerstvakantie: inschrijving voor aanbod krokus + pasen
  ·Eerste dinsdag na de paasvakantie: inschrijving voor aanbod zomer
  ·Eerste dinsdag na de zomervakantie: inschrijving voor aanbod herfstvakantie (vrije ateliers)

  Algemene bepalingen bij inschrijving
  ·Het maximum aantal kinderen is afhankelijk van de aard van de cursus, het sportkamp of het toegelaten aantal kinderen per opvanglocatie. Volzet is dan ook volzet.
  ·De samenstelling van de groepen bij de sportkampen en de cursussen gebeurt op basis van leeftijd en het gekozen aanbod.. Opgelet, de vereiste minimumleeftijd moet bereikt zijn ten laatste de einddag van het sportkamp of cursus Vrije Ateliers.
  Annulatievoorwaarden
  Het algemene principe is: betaald is gereserveerd / toegekend / vastgelegd.
  voor de sportkampen:
  Kortingen
  10% korting voor kinderen uit hetzelfde gezin bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag en in hetzelfde winkelmandje)
  50% korting voor houders van een stedelijke kansenpas
  50% korting voor houders van een European Disability Card
  80% eenmalige tussenkomst met een participatieattest
  Annulatievoorwaarden
   Het algemene principe is: betaald is gereserveerd, toegekend en vastgelegd. Een gereserveerde activiteit wordt enkel terugbetaald in geval van tijdige annulering: tot 10 dagen voor de start van een activiteit of bij ziekte, mits tijdige schriftelijke melding van de ziekte en er binnen de 5 dagen een medisch attest bezorgd wordt aan de sportdienst. Een annulering moet altijd schriftelijk of via mail gebeuren en kan alleen bij de sportdienst. (sportkampen@sint-niklaas.be).
   Wanneer een sportkamp wordt geschrapt door te weinig deelnemers en er voor jou geen alternatief is, krijg je het inschrijvingsgeld terug.
  Voor extra info contacteer
  patricia.maes@sint-niklaas.be voor De Vrije Ateliers en sport@sint-niklaas.be voor de sportdienst


  ******
  Algemene voorwaarden buitenschoolse groepsopvang

  Inschrijvingsmomenten vakantieopvang
  Je kan steeds vanaf vastgelegde momenten inschrijven voor het vakantieaanbod:
  • Eerste dinsdag na de kerstvakantie: inschrijving voor aanbod krokus + pasen
  • Eerste dinsdag na de paasvakantie: inschrijving voor aanbod zomer
  • Eerste dinsdag na de zomervakantie: inschrijving voor aanbod herfst + kerst
  Buitenschoolse groepsopvang past een wettelijk opgelegde voorrangsregel toe (voorrang aan de jongste kinderen, met hun broers en zussen).
  Daarom is er een eerste inschrijvingsperiode (van dinsdag tot en met zaterdag).
  Daarna wordt een verwerkingsperiode voorzien van minstens 1 week om alle ontvangen aanvragen te verwerken.
  Na die eerste inschrijving- en verwerkingsperiode, kan je chronologisch, zonder toepassing van de voorrangsregel, inschrijven op eventuele overgebleven vrije plaatsen.

  Algemene bepalingen bij inschrijving
  Het maximum aantal kinderen is afhankelijk van het toegelaten aantal kinderen per opvanglocatie. Volzet is dan ook volzet.
  Bij buitenschoolse groepsopvang zijn schoolgaande kinderen uit het kleuteronderwijs en lager onderwijs welkom op eenzelfde opvanglocatie.
  De activiteiten die in buitenschoolse groepsopvang worden aangeboden, worden zo goed als mogelijk afgestemd op de leeftijd.

  Annulatievoorwaarden
  Gereserveerde opvang wordt enkel niet aangerekend in geval van tijdige annulatie:

   = tot 10 dagen voor de start van een vakantieperiode"
   • krokusvakantie 2024 kosteloos annuleren t.e.m. 2 februari 2024
   • Paasvakantie 2024 kosteloos annuleren t.e.m. 23 maart 2024
   • Zomervakantie juli 2024 kosteloos annuleren t.e.m 22 juni 2024
   • Zomervakantie augustus 2024 kosteloos annuleren t.e.m 22 juli 2024
   • Herfstvakantie 2024 kosteloos annuleren t.e.m 18 oktober 2024
   • Kerstvakantie 2024 kosteloos annuleren t.e.m 13 december 2024

   ·of bij ziekte, mits tijdige schriftelijke melding (ten laatste op de eerste dag van ziekte) én er binnen de 5 dagen een medisch attest bezorgd wordt aan de dienst.

   Verwittigen na het opvangmoment bij buitenschoolse groepsopvang of helemaal niet verwittigen is sowieso boete. Dit heeft eveneens gevolgen voor inschrijving in een volgende vakantie! Een boete bedraagt 7,00 euro per vastgelegde opvangdag met een maximum van 150 euro aan boete per gezin, per factuur. Met ingang van 1-07-2023 bedraagt de boete voor gezinnen met sociaal tarief: 3,50 EUR, met een maximum van 75 EUR aan boete voor niet/ niet correct geannuleerde opvangdagen per gezin, per factuur.
   Een boete komt niet op het fiscaal attest.

   Opgelet: alle annulaties moeten schriftelijk of via e-mail gebeuren (zie contactgegevens onderaan op de startpagina).

  Samenwerking speelpleinwerking
  Om de samenwerking tussen de buitenschoolse groepsopvang en het speelplein te stimuleren maakt de dienst buitenschoolse groepsopvang volgende uitzondering op de annulatieprocedure:

   ·De combinatie halve dag opvang / halve dag speelplein is enkel mogelijk indien het speelplein slechts halve dagwerking heeft. Laat dit zo snel mogelijk schriftelijk weten aan de dienst buitenschoolse groepsopvang (ten laatste op de dag dat uw kind naar het speelplein gaat). Er zal geen boete worden aangerekend.
   (Opgelet: niet geldig voor het Buurthuis te Sinaai, aangezien speelplein Spenoazie een volle dagwerking organiseert)

   ·Reserveerde u opvang en wil u uw kind toch naar het speelplein laten gaan? Laat dit zo snel mogelijk schriftelijk weten aan de dienst buitenschoolse groepsopvang -> ten laatste op de vrijdag voorafgaand aan de dag dat uw kind naar het speelplein gaat. Let op: bezorg aan de dienst buitenschoolse groepsopvang steeds een bewijs opgemaakt door het speelplein! Zonder schriftelijke annulatie en bewijs zal de gereserveerde dag opvang worden aangerekend onder vorm van boete.

  Betalingsvoorwaarden
  Voor buitenschoolse groepsopvang wordt er achteraf gefactureerd.
   ·Wettelijke bepalingen voor buitenschoolse groepsopvang: de prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van jouw kind(eren) in de opvanglocatie.
   ·Per kwartaal ontvang je voor buitenschoolse groepsopvang een factuur afgaande op de effectieve verblijfsduur.

  Tarieven en kortingen (met ingang van 1-07-23):
  Voor- en naschools:
  • 01,00 euro per begonnen half uur

  Woensdagnamiddag (voordeligste tarief zal worden aangerekend):
  • 01,00 euro - per begonnen half uur
  • 04,20 euro - verblijf minder dan 3 uur
  • 06,60 euro - verblijf tussen de 3 uur en 6 uur
  • 13,00 euro - verblijf langer dan 6 uur

  Vakantieopvang:
  • 04,20 euro - verblijf minder dan 3 uur
  • 06,60 euro - verblijf tussen de 3 uur en 6 uur
  • 13,00 euro - verblijf langer dan 6 uur

  ·Sociaal tarief
  Er kan een sociaal tarief worden toegekend op basis van een geargumenteerd verzoek van de ouders bij de dienst buitenschoolse groepsopvang. Ouders moeten jaarlijks in januari het nodige bewijsstuk (bv. Kansenpas, of attest verhoogde tegemoetkoming) op de dienst indienen.
  Opgelet: deze korting worden niet met terugwerkende kracht toegekend. Je kan er pas van genieten vanaf de datum van ontvangst van het bewijsstuk.

  ·gelijktijdig verblijf: wanneer verschillende kinderen uit eenzelfde gezin tegelijk opgevangen worden, dan wordt een korting van 25% verrekend.

  Fiscaal attest:
  Voor kinderen jonger dan 14 jaar krijg je een fiscaal attest.
  Kosten voor opvang voor kinderen tot 14 jaar kan je immers in je belastingen inbrengen. Ten laatste voor 15 juni krijgen alle ouders een fiscaal attest van de kosten die ze het vorige jaar gemaakt hebben voor opvang.
  Opgelet: op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Terugbetaalde bedragen, boetes of openstaande facturen staan hier niet op vermeld.

  Terugbetalingen door derden
  Als je ziekenfonds voorziet in een tegemoetkoming voor buitenschoolse groepsopvang of wanneer je een opleiding volgt bij VDAB, kan je kosten voor de opvang van je kind(eren) bij hen binnen brengen. Je vraagt bij hen een formulier aan en laat het door de dienst invullen.

  Briefwisseling, facturen, terugbetalingen, enz.
  Diegene, op wiens naam de account is aangemaakt, is ook diegene die alle mails, briefwisseling, bevestigingen, evt. facturen en terugbetalingen ontvangt. Ook het fiscale attest wordt op naam van de accounthouder opgemaakt.
  Deze documenten worden NIET gewijzigd. Houd hier rekening mee bij het opmaken van je account.

  Ongeval en verzekering:
  Als je kind een ongeval krijgt, krijg je een ongevallenformulier. De dienst vult de gegevens over het ongeval en eventuele aansprakelijkheid in en ondertekent het formulier.
  Je vervolledigt de gegevens van het “slachtoffer”.
  Je laat een arts de medische verklaring invullen en bezorgt dit formulier de volgende werkdag. Je betaalt alle kosten en vraagt aan je mutualiteit een attest voor het remgeld. Van de apotheker vraag je een onkostennota. Deze bezorg je ook aan de verzekeringsmaatschappij. De dienst verzekeringen van het stadhuis handelt dit verder af.

  Weetjes en enkele regels:
  • Je kan je kleuter pas inschrijven vanaf hij of zij in school is ingestapt.
  • Respecteer de opening- en sluitingsuren van de buitenschoolse groepsopvang.
  • Als je kind extra aandacht nodig heeft neem dan vooraf contact op met de dienst.
  • Mag je kind na de activiteit alleen naar huis, geef dan een schriftelijke toestemming.
  • Voorzien een lunchpakket wanneer je kind een volledig dag in de opvang verblijft.
  • Bij een hele dag buitenschoolse groepsopvang zijn drankjes en een tussendoortje
  • rond 10 uur en 16 uur inbegrepen.
  • Breng je kind naar onze activiteiten in sportieve kledij of speelkledij.
  • De kledij kan vuil worden bij het spelen of knutselen. Zorg voor speelkleren die aangepast zijn aan de weersomstandigheden. Een pet en zonnecrème bij warm weer, een regenjas bij slecht weer. Geef kleuters een reservebroekje mee.
  • Schrijf de naam van je kind op de rugzak, de brooddoos en op elk kledingstuk.
  • Vraag er op tijd naar als je spullen verloren bent.
  • Breng geen geld of waardevolle spullen mee (GSM, fototoestel, mp3 speler, ...).
  • Het stadsbestuur is niet aansprakelijk voor schade of verlies van spullen.
  • Als je kind bewust iets of iemand schade toebrengt of kwetst, dan moet jij (of je familiale verzekering) de kosten betalen.
  • Als je kind zich kwetst of een ongeval heeft, dan gaan we naar de dokter of het ziekenhuis en word je verwittigd. Als er kosten zijn, dan moet je die eerst zelf betalen.

   Sluitingsdagen
   Huishoudelijk reglement Door de inschrijving verbindt men zich ertoe kennis te nemen van de voorwaarden en informatie.
back to top