Sportkampen
Attesten voor het ziekenfonds kan je na afloop van de activiteit downloaden in jouw account bij ‘mijn attesten’.
Wij organiseren geen sportkampen in de herfst- noch kerstvakantie


Vrije ateliers
Vanaf dinsdag 7 september (9 uur) kan je inschrijven voor workshops van de vrije ateliers in de herfstvakantie. Ons aanbod is reeds te bekijken op onze website www.vrijeateliers.be.
Is het echt niet mogelijk om zelf online in te schrijven, dan maak je een afspraak met de dienst.
De contactgegevens zijn onderaan deze website terug te vinden.
Attesten voor het ziekenfonds kan je na afloop van de activiteit downloaden in jouw account bij ‘mijn attesten’.Let op: Indien er in je account nog een bedrag openstaat kan je niet inschrijven!
Kleuters moeten 4 jaar geworden zijn bij de start, de effectieve leeftijd is dwingender dan geboortejaar 2017.


Buitenschoolse groepsopvang

Een aanvraag plaatsen voor de herfst- en kerstvakantie kan tussen dinsdag 7 september (9u) en zaterdag 11 september 2021 (24u).
Je kan pas inschrijven wanneer het dossier van je kind volledig is en er geen openstaande facturen zijn.
Hou er ook rekening mee dat er bij de voorinschrijving steeds een voorrangsregel wordt toegepast
voor de jongste kinderen (samen met broer(s) en zus(sen)) bij het toekennen van de plaatsen.

Dinsdag 21 september ontvang je via e-mail het resultaat m.b.t. de gewenste opvangmomenten
Pas zodra je dit ontvangen hebt is de opvangplaats definitief.
Eventueel nog beschikbare plaatsen worden vanaf 21-09-21 gepubliceerd in Vakantie op Maat.

herfstvakantie 2021 : Je kan kosteloos annuleren t.e.m. zaterdag 23 oktober 2021
kerstvakantie 2021 : Je kan kosteloos annuleren t.e.m. vrijdag 17 december 2021
Annulaties dienen altijd tijdig schriftelijk of via e-mail te worden doorgegeven.


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 2021

Inschrijven
 • Je dient je in de toepassing eenmalig te registeren, een account aan te maken. Eenmaal je bent geregistreerd, kan je uit het volledige vakantieaanbod een keuze maken en deze digitaal aanvragen en betalen. Voor (vakantie)opvang via buitenschoolse groepsopvang moet je ook nog per kind een volledig inschrijvingsdossier hebben.
 • Wie niet beschikt over een computer of internetverbinding, kan terecht aan het loket van de betrokken diensten.
 • Bij het registreren dient het rijksregisternummer als verplicht veld ingevuld te worden om dubbele accounts te vermijden.
Inschrijvingsmomenten
Je kan steeds vanaf vastgelegde momenten inschrijven voor het vakantieaanbod:
 • Eerste dinsdag na de kerstvakantie: inschrijving voor aanbod krokus + pasen
 • Eerste dinsdag na de paasvakantie: inschrijving voor aanbod zomer
 • Eerste dinsdag na de zomervakantie: inschrijving voor aanbod herfst + kerst
Buitenschoolse groepsopvang past een wettelijk opgelegde voorrangsregel toe (voorrang aan de jongste kinderen, met hun broers en zussen). Daarom is er een eerste inschrijvingsperiode (van dinsdag tot en met zaterdag). Daarna wordt een verwerkingsperiode voorzien van minstens 1 week om alle ontvangen aanvragen te verwerken. Na die eerste inschrijving- en verwerkingsperiode, kan je chronologisch, zonder toepassing van de voorrangsregel, inschrijven op eventuele overgebleven vrije plaatsen.

Algemene bepalingen bij inschrijving

 • Het maximum aantal kinderen is afhankelijk van de aard van de cursus, het sportkamp of het toegelaten aantal kinderen per opvanglocatie. Volzet is dan ook volzet.
 • De samenstelling van de groepen bij de sportkampen en de cursussen gebeurt op basis van leeftijd en het gekozen aanbod. Bij buitenschoolse groepsopvang zijn schoolgaande kinderen uit het kleuteronderwijs en lager onderwijs welkom op eenzelfde opvanglocatie. De activiteiten die in buitenschoolse groepsopvang worden aangeboden, worden zo goed als mogelijk afgestemd op de leeftijd. Opgelet, de vereiste minimumleeftijd moet bereikt zijn ten laatste de einddag van het sportkamp of cursus Vrije Ateliers.
Annulatievoorwaarden
Het algemene principe is: betaald is gereserveerd / toegekend / vastgelegd. Voor buitenschoolse groepsopvang wordt er achteraf gefactureerd.
Gereserveerde opvang wordt enkel terug betaald / niet aangerekend in geval van tijdige annulatie:
 • dienst sport en Vrije Ateliers: tot 10 dagen voor de start van een activiteit/cursus;
 • buitenschoolse groepsopvang: tot 10 dagen voor de start van een vakantieperiode.
  • krokusvakantie 2021: kosteloos annuleren t.e.m.vrijdag 5 februari 2021 (om 24u00 binnen op de dienst).
  • paasvakantie 2021: kosteloos annuleren t.e.m.zaterdag 27 maart 2021 (om 24u00 binnen op de dienst).
  • zomervakantie juli 2021: kosteloos annuleren t.e.m. maandag 21 juni 2021 (om 24u00 binnen op de dienst).
  • zomervakantie augustus 2021 kosteloos annuleren t.e.m.vrijdag 23 juli 2021 (om 24u00 binnen op de dienst).
  • herfstvakantie 2021 : kosteloos annuleren t.e.m.zaterdag 23 oktober 2021 (om 24u00 binnen op de dienst).
  • kerstvakantie 2021 : kosteloos annuleren t.e.m.vrijdag 17 december 2021 (om 24u00 binnen op de dienst).
of bij ziekte, mits tijdige schriftelijke melding (ten laatste op de eerste dag van ziekte) én er binnen de 5 dagen een medisch attest bezorgd wordt aan de betrokken dienst.

Om de samenwerking tussen de buitenschoolse groepsopvang en het speelplein te stimuleren maakt de dienst buitenschoolse groepsopvang volgende uitzondering op de annulatieprocedure:
 • De combinatie halve dag opvang / halve dag speelplein is enkel mogelijk indien het speelplein slechts halve dagwerking heeft. Laat dit zo snel mogelijk schriftelijk weten aan de dienst buitenschoolse groepsopvang (ten laatste op de dag dat uw kind naar het speelplein gaat). Er zal geen boete worden aangerekend. (Opgelet: niet geldig voor het Buurthuis te Sinaai, aangezien speelplein Spenoazie een volle dagwerking organiseert)
 • Reserveerde u opvang en wil u uw kind toch naar het speelplein laten gaan? Laat dit zo snel mogelijk schriftelijk weten aan de dienst buitenschoolse groepsopvang -> ten laatste op de vrijdag voorafgaand aan de dag dat uw kind naar het speelplein gaat. Let op: bezorg aan de dienst buitenschoolse groepsopvang steeds een bewijs opgemaakt door het speelplein! Zonder schriftelijke annulatie en bewijs zal de gereserveerde dag opvang worden aangerekend onder vorm van boete.
Verwittigen na het opvangmoment bij buitenschoolse groepsopvang of helemaal niet verwittigen is sowieso boete. Dit heeft eveneens gevolgen voor inschrijving in een volgende vakantie! Een boete bedraagt 7,00 euro per vastgelegde opvangdag met een maximum van 150 euro aan boete per gezin, per factuur. Een boete komt niet op het fiscaal attest.

Opgelet: alle annulaties moeten schriftelijk gebeuren (zie contactgegevens onderaan de pagina). Terugbetalingen worden voor sportkampen maandelijks verwerkt. Hou er rekening mee dat terugbetalingen niet onmiddellijk na de annulatie of ziekte uitgevoerd kunnen worden.

Wanneer een sportkamp of cursus worden geschrapt door te weinig deelnemers en er voor jou geen alternatief is, krijg je het inschrijvingsgeld terug.
De voor- en naopvang van een sportkamp kan geannuleerd worden bij een tekort aan inschrijvingen.

Betalingsvoorwaarden
 • Wettelijke bepalingen voor buitenschoolse groepsopvang: de prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van jouw kind(eren) in de opvanglocatie.
 • De prijs voor cursussen en sportkampen wordt per aanbod vastgelegd.
 • Afspraken rond betaling:
  • voor sportkampen en cursussen Vrije Ateliers: je schrijft in en krijgt aansluitend een betaalverzoek. Betaald = ingeschreven.
  • Voor buitenschoolse groepsopvang: je schrijft online in
   • tijdens de eerste inschrijvingsperiode. Voor alle aanvragen ontvangen gedurende deze periode, wordt een verwerkingsperiode van minimum 1 week voorzien, waarbij de (wettelijk opgelegde) voorrangsregel wordt toegepast: voorrang aan de jongste kinderen (en hun broers en zussen). Na deze verwerkingsperiode krijgen ouders een bevestiging van de verwerking van hun aanvraag.
   • na de eerste inschrijvingsperiode: de voorrangsregel is niet meer van toepassing. Je ‘boekt’ online of via het loket van de dienst een vrije plaats en krijgt deze direct toegewezen.
 • Per kwartaal ontvang je voor buitenschoolse groepsopvang een factuur afgaande op de effectieve verblijfsduur.
Onvoorziene kosten (vb. onvoorziene kinderopvang) kunnen ook voor sportkampen en cursussen nadien gefactureerd worden.

Voorwaarden en informatie:
 • Tijdens de activiteiten maken we foto's. Door je kind in te schrijven neem je hier kennis van en geef je ons toestemming om beeldmateriaal te gebruiken op websites of publicaties. Als je niet wil dat we beeldmateriaal van je kind(eren) maken, geef je dit schriftelijk door aan de dienst, dit voor de start van elke activiteit.
 • De inschrijver verklaart dat de deelne(e)m(st)er over een normale gezondheid beschikt en heeft kennis genomen dat de aansprakelijkheid van de organisatoren begint en eindigt op de uren zoals vermeld in het programma. De inrichters zijn in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade, veroorzaakt buiten de opgegeven uren.
 • Het stadsbestuur is niet aansprakelijk voor schade of verlies van spullen.
 • Als je kind bewust iets of iemand schade toebrengt of kwetst, dan moet jij (of je familiale verzekering) de kosten betalen.
 • Als je kind zich kwetst of een ongeval heeft, dan gaan we naar de dokter of het ziekenhuis en word je verwittigd. Als er kosten zijn, dan moet je die eerst zelf betalen.

Tarieven en kortingen
De tarieven staan bij elk sportkamp, elke cursus of opvangmoment vermeld.
Er wordt korting toegekend in geval van:
 • kansenpas: 50% korting, zolang je kansenpas geldig is (niet geldig bij Vrije Ateliers)
 • participatieattest OCMW: je hebt dit attest via het OCMW ontvangen en hebt recht op een eenmalige korting van 80% (niet geldig bij buitenschoolse groepsopvang)
Om van deze kortingen te kunnen genieten, dien je eerst langs te komen op de dienst met je attest of kansenpas. De dienst duidt dan in je account aan dat je hier recht op hebt. De korting wordt vanaf dan automatisch verrekend als je een sportkamp, cursus of opvangmoment boekt.
Opgelet: deze kortingen worden niet met terugwerkende kracht toegekend. Je kan er pas van genieten nadat je op de dienst bent langs geweest.

Daarnaast zijn er kortingen die automatisch verrekend worden:
 • gelijktijdige boeking: wanneer je uit het aanbod van sportkampen of Vrije Ateliers op eenzelfde moment iets boekt voor verschillende kinderen uit eenzelfde gezin, dan wordt een korting van 10% verrekend (niet geldig bij buitenschoolse groepsopvang)
 • gelijktijdig verblijf: wanneer verschillende kinderen uit eenzelfde gezin tegelijk opgevangen worden, dan wordt een korting van 25% verrekend (enkel geldig bij buitenschoolse groepsopvang)

Volgende regels zijn van toepassing:
 • Je kind moet zindelijk zijn om te kunnen aansluiten bij een sportkamp of cursus. Je kan je kleuter pas inschrijven vanaf hij of zij in school is ingestapt.
 • Respecteer de uren van de sportkampen, Vrije Ateliers, alsook de opening- en sluitingsuren van de buitenschoolse groepsopvang.
 • Als je kind extra aandacht nodig heeft, praat dan op voorhand met de begeleider, animatoren of verantwoordelijken. Zij proberen je kind zo goed mogelijk te begeleiden.
 • Mag je kind na de activiteit alleen naar huis, geef dan een schriftelijke toestemming.
 • Als je kind een hele dag sportkamp, cursus of opvang heeft, geef dan een lunchpakket, genoeg drinken en een gezond tussendoortje mee.
  Bij een hele dag buitenschoolse groepsopvang krijgen alle kinderen een tussendoortje rond 10 uur en 16 uur.
 • Breng je kind naar onze activiteiten in sportieve kledij of speelkledij. De kledij kan vuil worden bij het spelen of knutselen. Zorg voor speelkleren die aangepast zijn aan de weersomstandigheden. Een pet en zonnecrème bij warm weer, een regenjas bij slecht weer. Geef kleuters een reservebroekje mee.
 • Schrijf de naam van je kind op de rugzak, de brooddoos en op elk kledingstuk.
  Vraag er op tijd naar als je spullen verloren bent.
 • Breng geen geld of waardevolle spullen mee (GSM, fototoestel, mp3 speler, ...).

Fiscaal attest:
Voor kinderen jonger dan 14 jaar krijg je een fiscaal attest.
Kosten voor opvang voor kinderen tot 14 jaar kan je immers in je belastingen inbrengen.Ten laatste voor 15 juni krijgen alle ouders een fiscaal attest van de kosten die ze het vorige jaar gemaakt hebben voor opvang.
Opgelet: op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Terugbetaalde bedragen, boetes of openstaande facturen staan hier niet op vermeld.

Terugbetalingen door derden
De vakantiewerking is niet enkel fiscaal aftrekbaar. Heel wat ziekenfondsen en werkgevers doen ook een tegemoetkoming voor sportkampen, kinderopvang of speelpleinwerkingen.
Als je ziekenfonds voorziet in een tegemoetkoming voor jeugdactiviteiten of sport, vindt je dit attest terug in je account na afloop van de activiteit.
Wanneer je een opleiding volgt bij VDAB, kan je kosten voor de opvang van je kind(eren) bij hen binnen brengen. Je vraagt bij hen een formulier aan en laat het door de dienst invullen.

Ongeval en verzekering:
Als je kind een ongeval krijgt, krijg je een ongevallenformulier. De dienst vult de gegevens over het ongeval en eventuele aansprakelijkheid in en ondertekent het formulier. Je vervolledigt de gegevens van het “slachtoffer”.
Je laat een arts de medische verklaring invullen en bezorgt dit formulier de volgende werkdag.Je betaalt alle kosten en vraagt aan je mutualiteit een attest voor het remgeld. Van de apotheker vraag je een onkostennota. Deze bezorg je ook aan de dienst.
De dienst verzekeringen van het stadhuis handelt dit verder af.

Briefwisseling, facturen, terugbetalingen, enz.

Diegene, op wiens naam de account is aangemaakt, is ook diegene die alle mails, briefwisseling, bevestigingen, evt. facturen en terugbetalingen ontvangt. Ook het fiscale attest wordt op naam van de accounthouder opgemaakt.
Deze documenten worden NIET gewijzigd.
Houd hier rekening mee bij het opmaken van je account.
Documenten Buitenschoolse groepsopvang De Sprinkhaan: Huishoudelijk reglement

Sluitingsdagen: Buitenschoolse groepsopvang 2021

Vragen?

Je kan ons bereiken
 • per telefoon: zie de contactgegevens onderaan de webpagina.
 • per mail: gebruik het contactformulier. Duid aan waarover je vraag gaat. Je vraag komt automatisch toe bij de juiste dienst.
Je bent tijdens de openingsuren uiteraard ook steeds welkom aan het loket van de diensten.

Door de inschrijving verbindt men zich ertoe kennis te nemen van de voorwaarden en informatie.
back to top