Sportkampen
Het aanbod voor de zomervakantie staat online!
Bekijk hier de brochure

*******
Vrije Ateliers
Het aanbod voor de zomervakantie staat online!
Bekijk hier de brochure

*******

Buitenschoolse groepsopvang
Opvang aanvragen voor de zomervakantie kan tussen dinsdag 16 april (9u) en zaterdag 20 april 2024 (24u).
De plaatsen worden toegekend met voorrang aande jongste kinderen (samen met broer(s) en zus(sen))
In de week van 29-04-2024 worden de bevestigingsbrieven verstuurd. Pas dan weet u of uw kind(eren) al dan niet plaats heeft(hebben).
Eventueel nog beschikbare plaatsen zullen daarna worden opengesteld in Vakantie op Maat.
Let op! Je kan pas inschrijven wanneer het dossier van je kind volledig is en er geen openstaande factuur meer is.

Annulaties dienen altijd schriftelijk of via e-mail te worden doorgegeven.
Opvangmomenten in maand Juli 2024 zijn kosteloos te annuleren t.e.m 22 juni 2024
Opvangmomenten in maand Augustus 2024 zijn kosteloos te annuleren t.e.m 22 juli 2024
*******
Bekijk hier nog meer vakantieaanbod in Sint-Niklaas: https://vakantieaanbod.sint-niklaas.be

Vakantieopvang Augustus 2023- Poppelbos-Nieuwkerken

01/01/2011 - 22/11/2020
Poppelbos - Nieuwkerken
Turkyen 2 bus A , 9100 Nieuwkerken
Hele dag
POPPEL-AUG-2023
Gaat door op:
01/08/2023, 02/08/2023, 03/08/2023, 04/08/2023, 07/08/2023, 08/08/2023, 09/08/2023, 10/08/2023, 11/08/2023, 16/08/2023, 17/08/2023, 18/08/2023, 21/08/2023, 22/08/2023, 23/08/2023, 24/08/2023, 25/08/2023, 28/08/2023, 29/08/2023, 30/08/2023, 31/08/2023
Gaat niet door op:
14/08/2023, 15/08/2023
Van 07:00 tot 19:00
  • Openingsuren van de vakantieopvang: 7u-19u.
  • Kinderen kunnen een hele of halve dag opgevangen worden.
  • Opvang voor een voormiddag kan tussen 7u - 13u, opvang voor een namiddag tussen 12u – 19u.
  • Elke dag worden activiteiten georganiseerd. Soms gaan we op uitstap. Breng daarom je kind in de voormiddag voor 10u en haal het in de namiddag pas vanaf 16u op.

  • Een dagje opvang ziet er zo uit:
   • 7u: De opvang opent zijn deuren. Ieder kind wordt ingeschreven en krijgt een naamkaartje. Er wordt afscheid genomen van mama/papa en je kind mag gaan spelen.
   • 9u: de eerste activiteiten worden voorgesteld. Kinderen mogen kiezen om hieraan deel te nemen of vrij te spelen.
   • 10u: Tijd voor een lekker tussendoortje als tienuurtje. Wij voorzien een koek of fruit of groente en uiteraard een drankje
   • 10u30: Begeleiding stelt de volgende activiteiten voor. Er is ook ruimte voor vrij spel voor kinderen die geen activiteit kiezen.
   • 12u: Tijd voor het middageten! We halen de brooddozen en drinkbussen boven, het lunchpakket dat mama/papa voorzien heeft wordt opgegeten.
   • 13u30: Begeleiding stelt de activiteiten voor. Kinderen die niet willen deelnemen kunnen vrij spelen.
   • 15u: Tijd voor een lekker tussendoortje als vieruurtje. Wij voorzien een koek of fruit of groente en uiteraard een drankje.
   • 15u30: de laatste activiteiten worden voorgesteld. Kinderen mogen kiezen om deel te nemen of vrij te spelen.
   • 19u: De opvang sluit zijn deuren, iedereen is moe van het vele spelen. Na het uitschrijven thuis lekker uitrusten tot de volgende dag vol spel en plezier.

   Sluitingsdagen:
  • Maandag 14 augustus 2023 (collectieve sluitingsdag)
  • Dinsdag 15 augustus 2023 (O.L.V. Hemelvaart)

  Annuleren?
  • Je kan kosteloos annuleren voor deze activiteit t.e.m zaterdag 22 juli 2023 (om 24u00 binnen op de dienst).
  • Annulaties dienen altijd tijdig schriftelijk of via e-mail aan sprinkhaan@sint-niklaas.be te worden doorgegeven.
  • Bij laattijdig/niet verwittigen wordt een boete aangerekend. (7,00 euro per vastgelegde opvangdag/kind)
  • Helemaal niet annuleren heeft eveneens gevolgen voor inschrijving in een volgende vakantie.

  • Ziekte
  • In geval van ziekte kan uw kind door ons niet worden opgevangen.
  • U informeert de dienst ten laatste op de dag zelf schriftelijk (via email of brief).
  • De annulatie omwille van ziekte is kosteloos op voorwaarde dat u ten laatste binnen de 5 dagen na de melding een ziekteattest bezorgt aan de dienst. Laattijdig bezorgde ziekteattesten worden niet meer aanvaard.

  • Samenwerking met speelpleinwerking
   Om de samenwerking tussen de buitenschoolse groepsopvang en het speelplein te stimuleren maakt de dienst buitenschoolse groepsopvang volgende uitzondering op de annulatieprocedure:
  • Reserveerde u opvang en wil u annuleren om uw kind toch naar het speelplein te laten gaan?
  • Informeer ons schriftelijk ten laatste op de vrijdag voorafgaand aan de dag dat uw kind naar het speelplein zal gaan.
  • Bezorg daarna een aanwezigheidsbewijs opgemaakt door het speelpleinaan de dienst;
  • Zonder schriftelijke annulatie en bewijs zal de gereserveerde dag opvang worden aangerekend onder vorm van boete.

Inschrijvingsdata
 1. 18/04/2023 09:00 tot 22/04/2023 23:59 (Pre-toewijzingen)
 2. 16/05/2023 09:00 tot 31/08/2023 16:00 (Iedereen)

Gelieve je login gegevens in te vullen:


Ben je nog niet geregistreerd, klik dan op de knop registreer.

Registreer via eID

Registreer hier

back to top