Sportkampen

De inschrijvingen voor de sportkampen voor de krokus- en paasvakantie starten op dinsdag 9 januari 2024 om 9.00u.

*******
Bekijk hier nog meer vakantieaanbod in Sint-Niklaas: https://vakantieaanbod.sint-niklaas.be

Vakantieopvang Juli 2023- De Droomballon Nieuwkerken

01/01/2011 - 22/11/2020
De Droomballon Nieuwkerken
Gyselstraat 35, 9100 Nieuwkerken
Hele dag
DRO-JULI-2023
Gaat door op:
03/07/2023, 04/07/2023, 05/07/2023, 06/07/2023, 07/07/2023, 12/07/2023, 13/07/2023, 14/07/2023, 17/07/2023, 18/07/2023, 19/07/2023, 20/07/2023, 31/07/2023
Gaat niet door op:
10/07/2023, 11/07/2023, 21/07/2023, 24/07/2023, 25/07/2023, 26/07/2023, 27/07/2023, 28/07/2023
Van 07:00 tot 19:00

    • Openingsuren van de vakantieopvang: 7u-19u.
    • Kinderen kunnen een hele of halve dag opgevangen worden.
    • Opvang voor een voormiddag kan tussen 7u - 13u, opvang voor een namiddag tussen 12u – 19u.
    • Elke dag worden activiteiten georganiseerd. Soms gaan we op uitstap. Breng daarom je kind in de voormiddag voor 10u en haal het in de namiddag pas vanaf 16u op.

    • Een dagje opvang ziet er zo uit:
     • 7u: De opvang opent zijn deuren. Ieder kind wordt ingeschreven en krijgt een naamkaartje. Er wordt afscheid genomen van mama/papa en je kind mag gaan spelen.
     • 9u: de eerste activiteiten worden voorgesteld. Kinderen mogen kiezen om hieraan deel te nemen of vrij te spelen.
     • 10u: Tijd voor een lekker tussendoortje als tienuurtje. Wij voorzien een koek of fruit of groente en uiteraard een drankje
     • 10u30: Begeleiding stelt de volgende activiteiten voor. Er is ook ruimte voor vrij spel voor kinderen die geen activiteit kiezen.
     • 12u: Tijd voor het middageten! We halen de brooddozen en drinkbussen boven, het lunchpakket dat mama/papa voorzien heeft wordt opgegeten.
     • 13u30: Begeleiding stelt de activiteiten voor. Kinderen die niet willen deelnemen kunnen vrij spelen.
     • 15u: Tijd voor een lekker tussendoortje als vieruurtje. Wij voorzien een koek of fruit of groente en uiteraard een drankje.
     • 15u30: de laatste activiteiten worden voorgesteld. Kinderen mogen kiezen om deel te nemen of vrij te spelen.
     • 19u: De opvang sluit zijn deuren, iedereen is moe van het vele spelen. Na het uitschrijven thuis lekker uitrusten tot de volgende dag vol spel en plezier.

     Sluitingsdagen:
    • Maandag 10 Juli 2023 (collectieve sluitingsdag)
    • Dinsdag 11 Juli 2023 (Feest vlaamse gemeenschap)
    • Vrijdag 21 juli 2023 (Nationale feestdag)
    • Maandag 24 juli 2023 t.e.m. vrijdag 28 juli 2021 (collectieve sluitingsperiode Droomballon)

    Annuleren?
    • Je kan kosteloos annuleren voor deze activiteit t.e.m vrijdag 23 juni 2023 (om 24u00 binnen op de dienst).
    • Annulaties dienen altijd tijdig schriftelijk of via e-mail aan sprinkhaan@sint-niklaas.be te worden doorgegeven.
    • Bij laattijdig/niet verwittigen wordt een boete aangerekend. (7,00 euro per vastgelegde opvangdag/kind)
    • Helemaal niet annuleren heeft eveneens gevolgen voor inschrijving in een volgende vakantie.

    • Ziekte
    • In geval van ziekte kan uw kind door ons niet worden opgevangen.
    • U informeert de dienst ten laatste op de dag zelf schriftelijk (via email of brief).
    • De annulatie omwille van ziekte is kosteloos op voorwaarde dat u ten laatste binnen de 5 dagen na de melding een ziekteattest bezorgt aan de dienst. Laattijdig bezorgde ziekteattesten worden niet meer aanvaard.

    • Samenwerking met speelpleinwerking
     Om de samenwerking tussen de buitenschoolse groepsopvang en het speelplein te stimuleren maakt de dienst buitenschoolse groepsopvang volgende uitzondering op de annulatieprocedure:
    • Reserveerde u opvang en wil u annuleren om uw kind toch naar het speelplein te laten gaan?
    • Informeer ons schriftelijk ten laatste op de vrijdag voorafgaand aan de dag dat uw kind naar het speelplein zal gaan.
    • Bezorg daarna een aanwezigheidsbewijs opgemaakt door het speelpleinaan de dienst;
    • Zonder schriftelijke annulatie en bewijs zal de gereserveerde dag opvang worden aangerekend onder vorm van boete.

Inschrijvingsdata
 1. 18/04/2023 09:00 tot 22/04/2023 23:59 (Pre-toewijzingen)
 2. 16/05/2023 09:00 tot 31/07/2023 16:00 (Iedereen)

Gelieve je login gegevens in te vullen:


Ben je nog niet geregistreerd, klik dan op de knop registreer.

Registreer via eID

Registreer hier

back to top